Bibliografi

Hittade 67 resultat
Författare Nyckelord Titel Typ [ År(Asc)]
Filter: Typ is Bok  [Rensa alla filter]
2010
Farbring CÅ. Handbok i motiverande samtal - MI : teori, praktik och implementering : samtalsguider, övningar, coachningsprotokoll. Stockholm: Natur & kultur; 2010. Tillgänglig från: http://www.nok.se/handbokmi
Levounis P, Arnaout B.. Handbok om motivation och förändring: En praktisk guide för kliniker. Arlington, VA: American Psychiatric; 2010. Tillgänglig från: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2010-10445-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Mason PG, Butler CC. Hälsobeteendeförändring: En guide för utövare. 2:a uppl. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2010 sid. 240.
Matulich B. Hur man gör motiverande intervjuer: En guidebok för nybörjare. Kindle Edition: www.amazon.com; 2010.
Holm Ivarsson B, Ortiz L, Wirbing P, Lunding H. MI - motiverande samtal : praktisk handbok för MI-samtal i socialt arbete : med exempel från socialtjänst, beroendevård, ungdomsvård, försäkringskassa, arbetsförmedling. Stockholm: Gothia; 2010.
Holm Ivarsson B. MI - motiverande samtal : praktisk handbok för skolan : skolmotivation, samtal om livsstil, utvecklingssamtal, elevvårdskonferens, föräldrasamtal. Stockholm: Gothia; 2010.
Holm Ivarsson B, Sjögren K. MI - motiverande samtal : praktisk handbok för tandvården : mat och dryck, munhygien, fluor, tobaksbruk. Stockholm: Gothia; 2010.
Dart MA. Motiverande intervju i sjuksköterskepraktiken: Att stärka patienten. Sudbury, MA: Jones & Bartlett; 2010.
Söderlund LL. Motiverande intervju i teori och praktik. Linköping: Institutionen för medicin och hälsovetenskap, Linköpings universitet; 2010. Tillgänglig från: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-60330
Till-kung S, Suarez M. Motiverande intervjuer med ungdomar och unga vuxna. (Rollnick S, Miller WR). New York: Guilford Press; 2010.
Nederfeldt L, Fredin S. Motiverande samtal - för vad? Av vem?. Solna: Karolinska institutets folkhälsoakademi; 2010.
Ortiz L, Klappenbach A, Sahlberg LL. Motiverande samtal med ungdomar : stöd vid rådgivning om levnadsvanor. Stockholm: Karolinska institutets folkhälsoakademi; 2010. Tillgänglig från: http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Barn-%20och%20ungdomar/Motiverande%20samtal%20med%20ungdomar%202010.14.pdf
Hibbard J, Lawson K, Moore M, Wolever R. Tre pelare i hälsocoaching: Patientaktivering motiverande intervjuer och positiv psykologi. Manasquan, NJ: Healthcare Intelligence Network; 2010.
2009
Rosengren DB. Bygga motiverande intervjuförmåga: En praktikarbetsbok. (Rollnick S, Miller WR). New York: Guilford Press; 2009. Tillgänglig från: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2009-11580-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Lawson K, Wolever R, Donovan P, Greene LM. Hälsocoachning för beteendeförändring: Motiverande intervjumetoder och praktik. Manasquan, NJ: Healthcare Intelligence Network; 2009.
Holm Ivarsson B, Lunding H. MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso- och sjukvården : fysisk aktivitet, kost & övervikt, riskbruk av alkohol, tobaksbruk. Stockholm: Gothia; 2009.
Murphy CM, Maiuro RD. Motiverande intervjuer och stadier av förändring av våld i nära relationer. New York: Springer; 2009. Tillgänglig från: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2009-08288-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site
McNamara E. Motiverande intervju: Teori, praktik och tillämpningar med barn och unga. Ainsdale, England: Positive Behavior Management; 2009 sid. 234.
Miller WR, Rollnick S. Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring. Stockholm: Natur & kultur; 2009.
Forsberg L, Berglind, Forsberg K. Motiverande samtal : för att uppmuntra fysisk aktivitet : manual. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009. Tillgänglig från: http://www.fhi.se/PageFiles/6484/Motiverande-samtal-far-manual-webb.pdf
Forsberg L, Forsberg K, Berglind. Motiverande samtal : för att uppmuntra fysisk aktivitet : studiehandledning. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009. Tillgänglig från: http://www.fhi.se/PageFiles/6486/Motiverande%20samtal-far-handled-webb.pdf

sidor

Gå till toppen