Donera

Donera för att stödja rabatter för bosättningsland för 2024 års forum

Detta gör att du kan donera valfri summa pengar för att stödja medlemmar att delta i NZ 2024-evenemanget - din donation kommer att hjälpa till att täcka kostnaderna för rabatter för vårt hemland. Det totala beloppet som samlas in genom dessa donationer kommer att avgöra hur många rabatter för bosättningsland som kan erbjudas. Din donation och stöd för inkludering och tillgång uppskattas.

DONERA TILL RABATT

 

Public Service -fonden

Public Service Fund (PSF) hjälper personer med begränsade ekonomiska resurser att delta i en MINT-sponsorerad utbildning av nya tränare (TNT) eller den årliga MINT Forum. Ansökningar om bidrag granskas av medlemmar i PSF-kommittén. Personer som bor i regioner med låg ekonomisk utveckling och platser som är underbetjänade av MI-utövare, såväl som personer anställda i yrken där lönerna är låga och finansieringen för fortbildning är begränsad, uppmuntras särskilt att ansöka.

DONERA TILL PSF

 

Smakämnen MINT Allmänna fonderna

Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) är en internationell organisation som är engagerad i att främja högkvalitativ MI-övning och utbildning. Donationer till MINT Allmänt fondstöd MINTverksamhet och initiativ.

DONERA TILL MINT'S ALLMÄNNA FOND

 

Alla donationer görs i amerikanska dollar. Tack för din donation. Om hjälp behövs, vänligen maila treasurer@motivationalinterviewing.org.

 

Gå till toppen