Motiverande intervjueressurser

MI-publikationer:
MINT Forum (medlemsresurser):

MI-bedömning och kodning:

 • MITI 4.2.1 manual (MI Treatment Integrity) (Moyers, Martin, Manuel, Milller, Ernst) MITI-översättningar och kodade transkript
 • MISC (MI Skill Codes) (Miller / Moyers / Ernst / Amrhein)
 • SCOPE (Sekventiell kod för att observera processutbyten) (Martin, Moyers, Houck, Christopher, Miller)
 • GLIMMER (Motivational Interviewing Competence Assessment) (Jackson, Butterworth, Hall, Gilbert)
 • CEMI (Klientutvärdering av MI) (Madson et al)
 • POTS-R (Videobedömning av simulerade möten - reviderad) (Rosengren, Baer, ​​Hartzler, Dunn, Wells, Ogle) (valideringsstudie)
 • Becci (Index för beteendeförändringsrådgivning) (Lane)
 • HRQ (Enkät med hjälpsamma svar) (Miller, Hedrick, Orlofsky)
 • V1.2 VÄNNER (Bedömning av MI-grupper - Observer-skalor) (Wagner & Ingersoll, 2017) (Inledande valideringsstudie)

Andra konferenser

Internationell konferens om motiverande intervjuer (ICMI) (inte längre tillgänglig)

 • ICMI 2017 (Philadelphia, PA, USA)
 • ICMI 2014 (Amsterdam, Nederländerna)
 • ICMI 2012 (Venedig, Italien)
 • ICMI 2010  (Stockholm, Sverige)
 • ICMI 2008 (Interlaken, Schweiz)

Internationellt symposium om motiverande intervjuer (ISMI)

 • NAMN 2015 (Melbourne, Australien)
 • NAMN 2013 (Melbourne, Australien)
 • Nordisk Internationell Konferens om Motiverande Samtal (NIKMI)

Gå till toppen