Icke-etisk praxis av MI

Nyligen a MINT medlem skickade oss ett jobbmeddelande från ett företag som säljer diamanter och letar efter en motiverande intervjuare för att hjälpa dem att förstå hur man motiverar människor att köpa sin produkt. Tydligen letar de efter tekniker att använda för kunder för att öka sin försäljning och vinst. Detta återspeglar ett grundläggande missförstånd om karaktären och syftet med motiverande intervjuer (MI). Vi utvecklade MI för att användas av människor som de inom hjälpyrkena vars främsta fokus ligger på kundens välbefinnande. Det ska aldrig användas med avsikt att sälja produkter eller få människor att göra något som gynnar leverantören, vilket vi uttryckligen har beskrivit som oetisk praxis. En hörnsten i MI-andan är medkänsla där patientens välbefinnande är vårt främsta direktiv och orsaken till våra konsultationer. Dr William Mayo, en av grundarna av Mayo Clinic, sa det bra 1910: "Patientens bästa är det enda intresse som ska beaktas."
                                                                                    William R. Miller, doktorand
                                                                                    Stephen Rollnick, doktorand
Gå till toppen