Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

 

Denna integritetspolicy anger hur vi kommer att behandla den personliga information som du lämnar till oss när du använder webbplatsen på www.motivationalinterviewing.org ("webbplatsen") och/eller de tjänster som tillhandahålls från den ("tjänsterna"). Vi har åtagit oss att skydda integriteten för våra webbplatsbesökare; denna policy anger hur vi kommer att behandla din personliga information.

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy då och då och sådana ändringar ska träda i kraft från och med det datum och den tidpunkt då den reviderade sekretesspolicyn publiceras på webbplatsen. Webbplatsen, tillsammans med allt dess innehåll ägs eller kontrolleras av MINT (The Motivational Interviewing Network of Trainers) om inget annat anges.

(1) Vilken information samlar vi in?

För att tillhandahålla webbplatsen och tjänsterna är det nödvändigt för oss att hålla och behandla viss personlig information. Vårt primära mål med att samla in personuppgifter är att förse dig med en webbplats av hög kvalitet. Vi kan samla in, lagra och använda följande typer av personlig information:

(a) information som tillhandahålls för din användarprofil, offentliga profil, registreringsinformation och eventuella händelser du laddar upp till webbplatsen, såsom demografisk information.

(b) information om din dator och om dina besök på och användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version, operativsystem, referenskälla, besökslängd, sidvisningar, webbplatsnavigering).

(c) information om medlemsavgifter

(d) annan information som du väljer att skicka till oss.

(2) Cookies och webbplatsanalys

En cookie består av information som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Informationen skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Detta gör det möjligt för webbservern att identifiera och spåra webbläsaren. Vi använder cookies när du går in på webbplatsen för att undvika att behöva ange detaljer vid olika tillfällen, för att förbättra kvaliteten på vår tjänst, för att lagra användarpreferenser och spåra användartrender (som hur människor använder webbplatsen). Om du inte vill ta emot cookies kan du ändra inställningarna på din dator eller webbläsare i enlighet med detta. Observera att en del av funktionerna på denna webbplats äventyras genom att blockera cookies.

Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av denna webbplats. Google Analytics genererar statistisk och annan information om webbplatsanvändning med hjälp av cookies som lagras på användarnas datorer. Den information som genereras om vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av webbplatsen. Google kommer att lagra denna information. Googles sekretesspolicy finns på: http://www.google.com/privacypolicy.html.

(3) Använda din personliga information

            Personlig information som skickas till oss via denna webbplats kommer att användas för att:

(a) administrera webbplatsen;

(b) förbättra din webbupplevelse genom att anpassa webbplatsen och informera om framtida utveckling av webbplatsen;

(c) möjliggöra din användning av tjänsterna som är tillgängliga på webbplatsen, inklusive publicerade medlems- och tränarlistor och evenemangslistor;

(d) administrera och samla in medlemsavgifter och föra register över betalningar och uteblivna betalningar;

(f) skicka allmänna (icke-marknadsföringsmässiga) meddelanden till dig om verksamheten MINT;

(g) skicka meddelanden till dig som rör motiverande intervjuer som vi tror kan vara av intresse för dig via e-post (du kan välja bort dessa e-postmeddelanden när som helst genom att justera inställningarna på din "Min information"-sida);

(i) hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig som rör webbplatsen.

Där du lämnar in personlig information för publicering på webbplatsen kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss. Informationen du vill ska publiceras kontrolleras via sekretessinställningarna på sidan "Min information".

[Ett uttalande om informationsdelning med vår betalningsleverantör kommer att placeras här när webbplatsen börjar ta emot betalningar]

(4) Kontrollera, uppdatera, komma åt och ändra din personliga information (inklusive e-postmeddelanden)

Alla dina personliga uppgifter är tillgängliga för dig och kan ändras av dig genom att logga in på sidan och navigera till "Mina uppgifter". Du kan välja att tillhandahålla en minimidatauppsättning genom att endast fylla i fält markerade med en röd asterisk. På sidan "Mina detaljer" kan du också ange e-postmeddelanden från MINT. MINT medlemmar: E-postmeddelanden för nya inlägg i eForum kommer att skickas till dig som standard men kan stängas av genom att ändra inställningar på eForum-sidan.

En fullständig förteckning över all information som finns om dig av MINT kan tillhandahållas på begäran via e-post mintboard@gmail.com.

(5) Upplysningar

Vi kommer inte att sälja, distribuera eller leasa ut din personliga information till tredje part såvida vi inte har ditt uttryckliga tillstånd eller är skyldiga enligt lag att göra det. Vi kan komma att lämna ut information om dig till våra medlemmar i MINTs kommittéer eller deras ombud i den mån det rimligen är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy (till exempel indrivning av avgifter), eller där MINT behöver göra det för att driva sin verksamhet (till exempel var MINT lägger ut tjänster för behandling av data).

Vi kan också avslöja personlig information om vi anser att det är nödvändigt för att (a) tillgodose någon tillämplig lag, förordning, juridisk process eller verkställbar begäran från myndigheter, (b) genomdriva tillämpliga användarvillkor, inklusive utredning av potentiella överträdelser av dessa, (c ) upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem, eller (d) skydda mot skada på rättigheterna, egendomen eller säkerheten för MINT, dess användare eller allmänheten som krävs eller tillåts enligt lag.

(6) Internationella dataöverföringar

Information som vi samlar in kan lagras och bearbetas i och överföras mellan något av de länder där vi är verksamma för att vi ska kunna använda informationen i enlighet med denna integritetspolicy.

Information som du tillhandahåller kan överföras till länder som inte har dataskyddslagar motsvarande dem som gäller i ditt eget land.

Dessutom kommer personlig information som du lämnar för publicering på webbplatsen att publiceras på internet och kan vara tillgänglig, via internet, runt om i världen. Vi kan inte förhindra användning eller missbruk av sådan information av andra. När du använder webbplatsen samtycker du uttryckligen till sådana överföringar av personlig information.

(7) Säkerhet för din personliga information

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information. Vi kommer att lagra all personlig information du lämnar på våra säkra servrar. Alla finansiella transaktioner du gör med oss ​​kommer att krypteras med SSL-teknik.

Dataöverföring över internet är i sig osäker och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.  MINT skyddar sekretessen för information som medlemmar skickar och tar emot genom att använda ett lösenordsskyddssystem för webbplatsen och en datalagringslösning med inbyggda säkerhetsfunktioner. Medlemmarna påminns dock om vägledning från sina egna professionella organ om att skicka klient-/patientidentifierbara data över Internet. Du bör inte lägga upp sådan information i eForum-området.

Du ansvarar för att hålla ditt lösenord och användaruppgifter konfidentiella.

(8) Policyändringar

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy då och då genom att publicera en ny version på webbplatsen. Vi kommer inte att minska dina rättigheter enligt denna integritetspolicy utan ditt uttryckliga medgivande. Ändringar i policy kommer att meddelas medlemmarna via styrelsebloggen. Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på mintboard@googlemail.com.

(9) eForumområdet

eForum-området är den del av webbplatsen där MINT medlemmar diskuterar sina åsikter. Kommentarer är alltid kommenterade med användarnamnet på medlemmen som kommenterar och kan inte postas anonymt. Såvida inget specifikt anges är forumet endast till för MINT medlemmar endast.

Kom ihåg att när en kommentar väl har postats kan den inte hämtas. Även om webbplatsen endast är tillgänglig för MINT medlemmar måste du respektera andra medlemmars och patienters sekretess. För att hjälpa medlemmar finns villkoren för hela webbplatsen tillgängliga från en länk på hela webbplatsen. Dessa förbjuder specifikt publicering av ärekränkande eller skadliga uttalanden, eller användning av sajtens faciliteter för att marknadsföra till andra medlemmar.

(10)Tredje parts webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser av intresse. När du har använt dessa länkar för att lämna vår sida bör du dock notera att vi inte har någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte vara ansvariga för skyddet och integriteten för all information som du tillhandahåller när du besöker sådana webbplatser och sådana webbplatser regleras inte av denna sekretesspolicy. Du bör vara försiktig och titta på sekretesspolicyn som gäller för den aktuella webbplatsen.

Gå till toppen