Bli medlem i MINT

Vill bli medlem i MINT? 

Bli medlem i MINT kräver för närvarande ansökan till och komplettering av en MINT-sponsrad årlig utbildning för nya tränare (TNT) eller en regional MINT-godkänd TNT. Den framgångsrika sökanden kommer att visa en stark kunskap om MI-praxis genom träningserfarenheter och en standardiserad patientintervju. De tre dagar långa workshoparna hålls runt om i världen och växlar mellan nordamerikanska och europeiska platser. Snart kommer andra kontinenter att läggas till vår rotation. 

För att lära dig mer om ansökningskraven: 

För information om våra kommande utbildningar: 

Är du tidigare medlem i MINT och vill gå med igen?  

Gå till toppen